Kể từ ngày 15/04/2012, người nhập cảnh Việt Nam bằng Giấy miễn thị thực, có nhu cầu tạm trú tại Việt Nam quá 90 ngày, được cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam bảo lãnh và có lý do chính đáng không cần phải làm thủ tục xin cấp lại thị thực mà chỉ cần làm hồ sơ xin gia hạn thị thực; thời gian cho mỗi lần gia hạn tối đa là 90 ngày.

 Đây là quy định mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành trong Quyết định số 10/2012/QĐ-TTg ngày 10/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, ban hành kèm theo Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Người có nhu cầu gia hạn tạm trú phải làm thủ tục trước 05 ngày khi hết hạn; hồ sơ đề nghị gia hạn gồm: Hộ chiếu của người xin gia hạn tạm trú và Tờ khai đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú có xác nhận của Công an xã, phường nơi tạm trú.

Cũng theo quy định tại quyết định này, thời gian xem xét, cấp Giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giảm xuống còn 05 ngày thay vì 07 ngày như quy định trước đây.

Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2012.


 

Đang truy cập: 1
Trong ngày: 27
Trong tuần: 132
Lượt truy cập: 1518741
                        

Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878  Fax: (+848) 3825 1727

Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727

Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com

Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com