Thủ tục đăng ký, xóa đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất

Theo quy định của pháp luật, việc cho thuê quyền sử dụng đất phải lập thành văn bản có công chứng, chứng thực và đăng ký tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Khi hết thời hạn thuê, các bên phải tiến hành xóa đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất.

 1. Thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

a) Hồ sơ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Hợp đồng thuê, thuê lại quyền sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 ĐIều 50 Luật đất đai năm 2003 (nếu có).

b) Thủ tục đăng ký:

- Người cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, thực hiện thủ tục đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận;

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm trao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Thủ tục xóa đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất

a) Hồ sơ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Xác nhận thanh lý hợp đồng thuê đất trong hợp đồng thuê đất đã ký kết hoặc Bản thanh lý hợp đồng thuê đất.;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Hóa đơn nộp thuế;

b) Thủ tục xóa đăng ký

- Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất và nhà hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện;

- Nộp thuế vào Kho bạc nhà nước và các khoản phí và lệ phí theo quy định;

- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất và nhà hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm thực hiện thủ tục xóa đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền visử dụng đất đã cấp và trả kết quả.


 

Đang truy cập: 3
Trong ngày: 48
Trong tuần: 139
Lượt truy cập: 1563184
                        

Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878  Fax: (+848) 3825 1727

Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727

Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com

Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com