Tên thủ tục hành chính

Xác nhận có quốc tịch Việt Nam

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ

- Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 141-143 Pastuer, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

- Số điện thoại: 38251402

Đối tượng giải quyết

Cá nhân đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh có yêu cầu xác nhận có quốc tịch Việt Nam

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị xác nhận có quốc tịch Việt Nam lập thành 01 bộ, gồm những giấy tờ sau:

1. Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam theo mẫu quy định(mẫu TP/QT-2013-TKXNCQTVN, có thể tham khảo và tải mẫu trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp) kèm 02 ảnh 4x6.

2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế.

3. Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau:

- Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ;

- Giấy chứng minh nhân dân;

- Hộ chiếu Việt Nam;

- Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

- Các giấy tờ tương tự do chính quyền cũ trước đây cấp, bao gồm Giấy khai sinh trong đó không có mục quốc tịch hoặc mục quốc tịch bỏ trống nếu trên đó ghi họ tên Việt Nam (họ tên người yêu cầu, họ tên cha, mẹ).

- Trường hợp không có đủ giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh không rõ, thì ngoài các thông tin trong Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam, người cần xác nhận có quốc tịch Việt Nam nộp thêm Tờ khai lý lịch và các giấy tờ sau (nếu có):

+ Bản sao các giấy tờ về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch của ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em ruột, con;

+ Bản sao giấy tờ có nội dung liên quan đến quốc tịch của đương sự do chế độ cũ cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975;

+ Bản sao giấy tờ trên đó có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch gốc Việt Nam do các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

4. Xác nhận nơi cư trú do cơ quan công an xã, phường, thị trấn có thẩm quyền cấp. Trường hợp có Hộ khẩu, Thẻ thường trú thì cung cấp bản chụp có chứng thực sao y bản chính hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu.

Thời hạn giải quyết

  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp đủ cơ sở xác định quốc tịch Việt Nam và 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cần thẩm tra, xác minh

Lệ phí

Chưa thu lệ phí

Thông tin lưu ý

  Người có yêu cầu đề nghị xác nhận có quốc tịch Việt Nam có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Trong trường hợp là người chưa thành niên, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì thông qua cha mẹ hoặc người giám hộ nộp hồ sơ.

Biểu mẫu

Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam (Mẫu TP/QT-2013-TKXNCQTVN)

Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam (Mẫu nộp thay)


 

Đang truy cập: 3
Trong ngày: 49
Trong tuần: 139
Lượt truy cập: 1563190
                        

Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878  Fax: (+848) 3825 1727

Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727

Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com

Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com