10. TĂNG THỜI HẠN THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC LÊN 5 NĂM

10.	TĂNG THỜI HẠN THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC LÊN 5 NĂM
Theo Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 15/12/2015, thẻ đi lại của doanh nhân APEC (sau đây gọi là thẻ ABTC) có thời hạn sử dụng là 05 năm, tính từ ngày được cấp và không được gia hạn; khi thẻ hết thời hạn sử dụng sẽ được cấp thẻ mới. Trong khi trước đây, thời hạn của thẻ được quy định là 03 năm.

Thủ tục đề nghị cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Thủ tục đề nghị cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh
Căn cứ Quy chế cấp và quản lý Thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) được ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/09/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế

Hồ sơ xin Công văn chấp thuận cấp thẻ ABTC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hồ sơ xin Công văn chấp thuận cấp thẻ ABTC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tài liệu tham khảo: Quyết định 12/2009/QĐ-UBND ngày 30/01/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố; Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC, Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18 tháng 09 năm 2006Đang truy cập: 3
Trong ngày: 49
Trong tuần: 139
Lượt truy cập: 1563189
                        

Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878  Fax: (+848) 3825 1727

Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727

Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com

Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com